Privatlivspolitik

Generelt

JannLund.dk, CVR-nr. 41617594, indsamler og behandler personoplysninger om dig, når du benytter vores websites, JannLund.dk og Gladbil.dk, når du kontakter os via websitet eller kommunikerer med os på anden vis, og når du indgår aftaler med os.

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via vores website eller andre kilder.

Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EUs Databeskyttelsesforordning, som har haft virkning i Danmark siden den 25. maj 2018, samt den danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

Hvilke personoplysninger indsamler vi, og hvad bruges de til?

JannLund.dk og Gladbil.dk beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår en aftale med os. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail og lignende. Oplysninger vedrørende aktie- og/eller anpartsselskabers navn, adresse etc. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen.

De personoplysninger, vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt at levere de ydelser, du har købt af os.

De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af en indgået aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med JannLund.dk og fremsendelse af faktura.

Besøg på website og anden kommunikation med JannLund.dk

Når du kommunikerer med os, indsamler vi oplysninger om dit navn, din e-mailadresse, telefonnummer, hvilken virksomhed du eventuelt repræsenterer, samt dine interesser og præferencer, hvis du selv vælger at oplyse disse.

Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af JannLund.dk og Gladbil.dk, når du besøger disse websites. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, i nogle tilfælde dit ip-nummer, samt hvilke sider du ser, og hvilke links du klikker på.

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig det indhold, der sandsynligvis vil være mest relevant for dig – f.eks. om du skal vises indhold, der er bestemt for nye besøgende på websitet. Herudover anvender vi oplysningerne til statistik, til at sikre mod misbrug af websitet, samt til at optimere vores ydelser og indhold.

I det omfang du anvender en kontaktformular på websitets og selv indtaster informationerne, behandles desuden: Navn, hvilken virksomhed du eventuelt repræsenterer, e-mail samt eventuelt andre informationer, du vælger at sende til os.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Hvor længe vi opbevarer personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med JannLund.dk eller Gladbil.dk består. Når du køber en ydelse hos os, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil ydelsen er leveret og betalt. Under et løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet om dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos JannLund.dk og Gladbil.dk i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet.

Besøg på website og anden kommunikation med JannLund.dk

Personoplysninger, du har videregivet til os via en kontaktformular på JannLund.dk, Gladbil.dk, eller gennem anden form for kommunikation vil blive slettet, når kontakten ikke længere skønnes relevant.

Detaljerede tekniske oplysninger (logger), der er indsamlet automatisk ved besøg på websitesne JannLund.dk og Gladbil.dk, gemmes udelukkende af hensyn til at sikre stabil drift af websitets servere samt for at stoppe forsøg på hacking.

Logger slettes igen efter få dage af vores tekniske leverandører, se afsnit om eksterne databehandlere. Derudover gemmes data til statistik på en form, der ikke umiddelbart kan tilbageføres til personer.

Generelt slettes personoplysninger senest, når JannLund.dk eller Gladbil.dk ikke længere har legitime formål eller forpligtelser som grundlag for at fortsætte vores behandling.

Videregivelse af oplysninger

Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelse af aftalen.

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at JannLund.dk, Gladbil.dk eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor.

Vi deler udelukkende dine personoplysninger med tredjeparter, når vi er forpligtet hertil i henhold til lov eller for at kunne levere de ydelser, vi tilbyder.

Besøg på website og anden kommunikation med JannLund.dk

Data om din brug af websitet, hvilket indhold du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, m.v. deles med tredjeparter i det omfang, disse oplysninger er kendt. Vi forsøger dog altid i videst muligt omfang at anonymisere sådanne data, da vi grundlæggende kun indsamler disse data af hensyn til statistik og for at sikre stabil drift af websitet, se evt. også  cookiepolitik for JannLund.dk og Gladbil.dk.

Der bruges eksterne leverandører til hosting og sikring af websitesne, JannLund.dk og Gladbil.dk, samt eksterne leverandører af email- og tilsvarende kommunikationsservices.

Alle tekniske leverandører gemmer tekniske logs af hændelser på deres system i nogle dage for at sikre stabil og sikker drift af deres systemer. Vi er ikke i stand til, hverken at se, slette eller at udlevere vores leverandørers tekniske logs.

Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, under afsnit om eksterne databehandlere.

Informationer sendt via kontaktformularer på JannLund.dk og Gladbil.dk eller som ukrypteret email, vil optræde som læsbare hos vores eksterne leverandører af hosting- og email-services – de vil dog altid være krypterede i transit over internettet. 

Eksterne databehandlere

Dine oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som JannLund.dk er dataansvarlig for.

Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. 

Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

I det omfang, vi foretager behandling af personoplysninger udenfor EU/EØS, sker behandlingen i henhold til de af EU-kommissionen vedtagne standardkontraktbestemmelser.

Eksterne databehandlere for JannLund.dk og Gladbil.dk

Dreamhost: Webhosting
Cloudflare: Sikring og optimering af netværkstrafik til website
Google: Statistik for website
Microsoft: Emailhosting

Dinitrol: Booking og fakturering
Oscar: Booking og fakturering
E-conomic: Boholderi
ww-design: Webdesign og -drift

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i JannLund.dks systemer, hvortil adgangen er begrænset og kontrolleret.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder.

Dine rettigheder

Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har ret til at få vores bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald få adgang til disse.

Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os uden unødig forsinkelse.

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

 

Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af os uden unødig forsinkelse, hvis vi ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger.

Bemærk venligst, at såfremt vi i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

Dataportabilitet

Du er berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som er registreret hos os.

 

Ændringer i privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for senest revideret nederst på siden.

Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årligt.

Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos JannLund.dk og Gladbil.dk, kan du rette henvendelse via e-mail: jann@jannlund.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet: datatilsynet.dk

Med venlig hilsen
JannLund.dk og Gladbil.dk: Jann Lund, Indehaver

Senest revideret: 2023-05-24
Næste revision: Senest 2024-05-24

JannLund.dk bruger cookies
Vi benytter cookies, der er nødvendige for websitets funktion. Desuden bruger vi cookies for at indsamle statistik om besøgendes brug af websitet.